jazzman# 49054844

YVETTA KAJANOVÁ: GOSPEL MUSIC NA SLOVENSKU

Bratislava: CoolArt, 2009
03.03.2010

YVETTA  KAJANOVÁ: GOSPEL MUSIC NA SLOVENSKU Nežná revolúcia, ako veľmi významný medzník vo vývoji kresťanskej hudby na Slovensku, priniesla mnoho zmien. Duchovná hudobná kultúra sa preniesla z anonymného a ,,podzemného“ prostredia do novovznikajúcich spoločenstiev a demokracia podnietila vznik nových hudobných skupín rôznych žánrov a štýlov.

Yvetta Kajanová prináša prvú monografiu o gospelovej hudbe na Slovensku vôbec. Vytvára tak ucelený obraz o vývoji kresťanskej hudobnej kultúry na našom území. Téme gospelu sa venuje už od roku 1979 a práca vznikala v dvoch etapách: 1994-1997 a 2005-2008. Jazz a duchovná hudba spolu veľmi úzko súvisia. Slávne osobnosti amerického jazzu predsa vyrastali v kruhoch gospelových a baptistických náboženských zborov. Náboženská hudba sa tak stala dôležitým odrazovým mostíkom mnohých hudobných generácií a osobností. Muzikologička Yvetta Kajanová sa vo svojej knihe dotýka závažných kategórií gospelovej hudby, pričom materiál rozdelila na štyri hlavné kapitoly. 1.Nová duchovná pieseň, 2.Praise and Worship – comeback Gregoriánskeho chorálu, 3.Súčasná kresťanská hudba, 4.Gospel Music a spoločnosť. Jednotlivé kapitoly sú členené chronologicky tak, aby sa čitateľ postupne oboznámil s problematikou všetkých hudobných štýlov slovenskej gospelovej histórie.

Kľučovým pojmom Nová duchovná pieseň (ktorý zaviedol v Nemecku K. B. Kropf) označuje Kajanová prvé gospel songy a spirituály na našom území. Ak si len spomenieme na najznámejšie spirituály ako Swing Low, Sweet Chariot; Deep River, Joshua Fit The Battle of Jericho; Nobody Knows The Trouble I´ve Seen či Oh , When The Saints, je zrejmý vplyv jazzu, resp. participácia jazzových osobností na pôde gospelu. Aj u nás boli zoskupenia (najprv orchestre) s repertoárom spomínaných spirituálov. Autorka knihy vyčerpáva širokú paletu: Studio Jazz Ladislava Faixa, Orchester bratislavských vysokoškolákov (1940), Orchester Jána Siváčka, súbory Ali Jazz Band (1949), Revival Jazz Band, vokálne kvarteto Viktora Zappnera Golden Gate, český Spirituál kvintet atď. (viď s.98-100). Spomeňme aj à cappella súbor Close Harmony Friends (vznik 1990) vychádzajúci práve z černošských spirituálov (1993 album Good News). Deväťčlenná formácia má po 20-tich rokoch pôsobenia za sebou množstvo zahraničných koncertov a nadviazala spoluprácu s viacerými osobnosťami jazzovej scény (v máji 2008 ako hostia Bobby McFerrina, alebo spolupráca s Petrom Lipom, Jozefom ,,Dodom“ Šošokom,, Jurajom Griglákom...

Komparatívnou metódou čitateľom demonštruje rozdiely a zhody s pomerne novým typom piesní – Praise and Worship a najčistejším žánrom v histórí – gregoriánskym chorálom. Repetitívnosť a jednoduchosť sa v tomto type sústreďujú na duchovnú hodnotu hudby a nechávajú priestor na kontempláciu.

V tretej kapitole o súčasnej kresťanskej hudbe môžme sledovať historický a štýlový vývoj slovenskej gospelovej scény, osobností a najmä zoskupení od roku 1949 až po dnešok. Autorka sa dotýka dôležitých momentov, kedy sa nová duchovná pieseň (konkrétne folková hudba, najmä v Čechách – s.123-125) stala verejným protestom voči násiliu a komunistickému režimu. Profily hudobných skupín (s.159-218) tvoria bohatú súčasť monografie. Čitateľovi autorka predkladá informácie o najôležitejších hudobných formáciach a osobnostiach.

Poslednou dôležitou kapitolou – Gospel Music a Spoločnosť, sa Yvetta Kajanová zamýšľa nad dopadom hudby a jej štýlov na poslucháča, hlavne mladú generáciu. Myslím si, že táto hoci najkratšia časť knihy je jednou z najhodnotnejších, pretože drvivé percento mladých sa nezamýšľa nad účinkami svojho obľúbeného štýlu. Ako každé dobré umenie nesie odkaz recipientovi, aj duchovná hudba musí v sebe niesť duchovné posolstvo. V produkcí nonartificiálnej hudby je nesporné opieranie sa o mimohudobné prvky – najsilnejšie v rockovej a metalovej hudbe. Jazzová hudba v tomto prípade vyhráva prvé miesto, nakoľko sa v jej produkcí s mimohudobnými prvkami stretneme najmenej.

Monografia Gospel Music Na Slovensku Yvetty Kajanovej je určite veľkým prínosom nielen pre sakrálnu scénu. Vypĺňa medzeru, ktorá aj po dvadsiatich rokoch ,,slobody“ ostávala prázdna. Väzba samotnej knihy nie je solídna, čím stráca na pevnosti. Avšak text je písaný erudovane, s prehľadom, čo predpokladá dlhoročné skúsenosti a sledovanie problematiky.Diskusia

« Máj 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

skJazz na Facebooku
Fond na podporu umenia

Plaut

Baumit

Baumit

Dobry anjel