jazzman# 49055052

ERIK ROTHENSTEIN - PROGRESÍVNA ŠKOLA HRY NA SAXOFÓNE

Hudobné centrum, 2012
11.03.2013

ERIK ROTHENSTEIN - PROGRESÍVNA ŠKOLA HRY NA SAXOFÓNE

Svetlo sveta uzrela nadžánrová škola saxofónovej hry pre začiatočníkov i mierne pokročilých. Jej autor Erik Rothenstein, skúsený saxofonista, pedagóg a skladateľ, sa postaral o to, že konečne máme v slovenčine k dispozícii progresívne koncipovanú, neobyčajne praktickú a atraktívnu metodickú príručku určenú pre základné umelecké školy, ako aj pre samoukov. Je pravdou, že sa od školy pre začiatočníkov so samozrejmosťou očakáva, že bude svojho užívateľa viesť od najelementárnejších základov k pokročilej úrovni. Rothensteinova škola však navyše ponúka možnosť progresu smerujúceho k improvizačnej zručnosti, ako i k schopnosti rozlišovať hudobné žánre a v základných rysoch zvládnuť ich interpretáciu.

 

Úvodné stránky školy oboznamujú záujemcu jednoduchou a zrozumiteľnou formou so základnými informáciami o saxofóne ako takom. Popri tabuľke hmatov, prehľade akordických značiek či rozsahov jednotlivých saxofónov tu možno nájsť predovšetkým informácie o elementárnych návykoch spojených s hrou na tomto nástroji. Samostatné kapitoly sú venované témam ako dýchanie, postoj a držanie nástroja pri hre, nátisk atď.

 

Samotný notový materiál školy je umne rozdelený na „denné cvičenia“, rôzne rytmické cvičenia využívajúce tlieskanie, cvičenia zamerané na riešenie konkrétnych problémov a napokon osviežujúce ľudové nápevy či autorské melódie v rôznych štýloch (často v dvojhlase alebo so sprievodom klavíra). Cvičenia sú vhodne dopĺňané písaným textom objasňujúcim danú problematiku. Ústredným cieľom týchto lekcií je prvotné technické zvládnutie hry na saxofóne a osvojenie si podstatných súvisiacich návykov. Inšpiratívny je voľný priestor v závere každej lekcie, ktorý je ponechaný vlastným nápadom žiaka.

 

Záverečné kapitoly školy oboznamujú žiaka so základnými stupnicovými a akordickými štruktúrami, alternatívnymi hmatmi a napokon so špecifikami hry v tom-ktorom hudobnom štýle. Swing & Groove etudy pomáhajú hráčovi prakticky sa orientovať v žánroch ako jazz, funk či blues. Nenáročné, ale príťažlivé skladbičky doplnené vypísanými improvizáciami predstavujú v závere školy skvelý materiál ponúkajúci možnosť spontánneho muzicírovania a improvizácie. Ich jednotlivé frázičky doplnené akordickými značkami môžu (na spôsob pokročilých škôl) zároveň poslúžiť ako základné stavebné kamene pri nácviku improvizácie v rôznych tóninách. K modernosti a účinnejšej efektivite školy prispieva výnimočne užitočný arzenál nahratých hudobných ukážok a sprievodov k jednotlivým skladbičkám. Dvojjazyčnosť sprievodných textov robí túto školu prístupnou aj zahraničnému záujemcovi a zároveň napomáha slovenskému žiakovi osvojiť si anglickú (v prípade niektorých žánrov medzinárodne platnú) hudobnú terminológiu.

 

V neposlednom rade treba spomenúť grafickú úpravu školy hýriacu drobnými vtipnými ilustráciami schopnými pobaviť ktorúkoľvek vekovú skupinu záujemcov o saxofón. Zostáva mi už len popriať tejto škole priaznivý osud a čo najplnšie využitie v praxi.

 

Pôvodne písané pre časopis Hudobný život 1-2/2013.


Vstupenky   

Diskusia

« Máj 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

skJazz na Facebooku
Fond na podporu umenia

Plaut

Baumit

Baumit

Dobry anjel